A A A
SmodBIP

Przedmiot działalności

 Przedmiot działalności

Zgodnie ze Statutem nadanym bibliotece, przedmiotem działalności Książnicy Stargardzkiej jako instytucji upowszechniania kultury, jest prowadzenie działalności bibliotecznej na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego i Powiatu Stargardzkiego. Książnica zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców miasta i innych czytelników, służy rozwijaniu i zaspokajaniu ich potrzeb informacyjnych, oświatowych i kulturalnych.
Do podstawowych zadań realizowanych przez Książnicę należy m.in.:
a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
b) obsługa czytelników, udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie ich do domu oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek,
c) tworzenie systemu informacji naukowej i bibliograficznej,
d) popularyzacja książki i czytelnictwa,
e) sprawowanie opieki merytorycznej nad siecią bibliotek publicznych powiatu stargardzkiego.Opublikował: Krzysztof Puchała
Publikacja dnia: 24.02.2014
Podpisał: Krzysztof Puchała
Dokument z dnia: 24.02.2014
Dokument oglądany razy: 1 608