bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacji o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego.

Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowania społecznie

Gmina Miasto Stargard informuje o przystąpieniu do projektu partnerskiego pn.: „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowania społecznie”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura publiczna”, Działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”.

Wnioskodawca (partner wiodący): Gmina Miasto Stargard
Partner projektu: Książnica Stargardzka

 POBIERZOpublikował: Krzysztof Puchała
Publikacja dnia: 14.11.2019
Podpisał: Krzysztof Puchała
Dokument z dnia: 14.11.2019
Dokument oglądany razy: 1 015